MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.10
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,194,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
16,919,550
ปรับปรุงเมื่อ:
18 ต.ค. 2564 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,194,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
16,919,550
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.70%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.10
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,194,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
16,919,550
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ต.ค. 2564 16:38

รายงานประจำปี 2563

วารสาร MBK Today
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563