MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.50
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,999,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
57,711,320
ปรับปรุงเมื่อ:
18 มิ.ย. 2564 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,999,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
57,711,320
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.68%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2564 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.50
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,999,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
57,711,320
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิ.ย. 2564 16:37

รายงานประจำปี 2563

วารสาร MBK Today
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563