MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.00
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (7.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,970,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
206,705,620
ปรับปรุงเมื่อ:
20 พ.ค. 2565 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,970,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
206,705,620
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (7.69%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.00
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (7.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,970,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
206,705,620
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2565 16:35

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

วารสาร MBK Today
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564