MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
404,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,085,530
ปรับปรุงเมื่อ:
29 ม.ค. 2563 11:58
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
404,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,085,530
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.52%)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 มกราคม 2563 11:58
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
404,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,085,530
ปรับปรุงเมื่อ: 29 ม.ค. 2563 11:58

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561