MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (1.47%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,016,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13,879,960
ปรับปรุงเมื่อ:
28 ก.ย. 2564 16:50
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,016,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13,879,960
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (1.47%)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 กันยายน 2564 16:50
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (1.47%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,016,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13,879,960
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ก.ย. 2564 16:50

รายงานประจำปี 2563

วารสาร MBK Today
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563