MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
12.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.38%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,166,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,892,800
ปรับปรุงเมื่อ:
28 ม.ค. 2565 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
12.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,166,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,892,800
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.38%)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มกราคม 2565 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
12.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.38%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,166,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,892,800
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ม.ค. 2565 16:35

รายงานประจำปี 2563

วารสาร MBK Today
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563