MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,029,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23,594,500
ปรับปรุงเมื่อ:
22 ต.ค. 2562 16:40
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,029,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23,594,500
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.32%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:40
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,029,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23,594,500
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ต.ค. 2562 16:40

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561