MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,856,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
24,811,030
ปรับปรุงเมื่อ:
01 ธ.ค. 2564 16:10
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,856,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
24,811,030
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.27%)
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม 2564 16:10
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (2.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,856,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
24,811,030
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธ.ค. 2564 16:10

รายงานประจำปี 2563

วารสาร MBK Today
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563