MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,647,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
281,196,700
ปรับปรุงเมื่อ:
05 มิ.ย. 2563 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,647,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
281,196,700
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.94%)
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิถุนายน 2563 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,647,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
281,196,700
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิ.ย. 2563 16:39

รายงานประจำปี 2562

วารสาร MBK Today
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562