MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
390,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,926,000
ปรับปรุงเมื่อ:
23 ส.ค. 2562 12:29
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
390,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,926,000
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (0.88%)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562 12:29
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
390,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,926,000
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2562 12:29

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561