MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,652,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
36,571,350
ปรับปรุงเมื่อ:
23 ก.ย. 2562 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,652,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
36,571,350
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.45%)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2562 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,652,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
36,571,350
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ย. 2562 16:38

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561