MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.70
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
926,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,217,460
ปรับปรุงเมื่อ:
09 ธ.ค. 2562 11:54
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
926,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,217,460
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562 11:54
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.70
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
926,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,217,460
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธ.ค. 2562 11:54

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561