MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.00
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,064,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13,925,260
ปรับปรุงเมื่อ:
23 ก.ค. 2564 15:18
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,064,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13,925,260
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564 15:18
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
13.00
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,064,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13,925,260
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ค. 2564 15:18

รายงานประจำปี 2563

วารสาร MBK Today
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563