MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
16.30
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,535,890
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
41,202,220
ปรับปรุงเมื่อ:
05 ส.ค. 2565 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
16.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,535,890
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
41,202,220
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.61%)
ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2565 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
16.30
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,535,890
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
41,202,220
ปรับปรุงเมื่อ: 05 ส.ค. 2565 16:37

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

วารสาร MBK Today
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564