MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.60
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-2.01%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,433,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
109,510,290
ปรับปรุงเมื่อ:
05 มี.ค. 2564 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,433,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
109,510,290
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-2.01%)
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2564 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.60
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-2.01%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,433,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
109,510,290
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มี.ค. 2564 16:36

รายงานประจำปี 2562

วารสาร MBK Today
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562