MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (2.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,986,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
163,461,350
ปรับปรุงเมื่อ:
19 ก.ค. 2562 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,986,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
163,461,350
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (2.17%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2562 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (2.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,986,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
163,461,350
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ค. 2562 16:36

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561