MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,063,096
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
93,222,460
ปรับปรุงเมื่อ:
27 มิ.ย. 2565 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,063,096
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
93,222,460
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.65%)
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิถุนายน 2565 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,063,096
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
93,222,460
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิ.ย. 2565 16:38

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

วารสาร MBK Today
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564