MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.70 (-4.24%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,731,641
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
59,277,900
ปรับปรุงเมื่อ:
01 มี.ค. 2567 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,731,641
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
59,277,900
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.70 (-4.24%)
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม 2567 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.70 (-4.24%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,731,641
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
59,277,900
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มี.ค. 2567 16:35

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

วารสาร MBK Today
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565