MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
16.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
684,415
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
11,227,770
ปรับปรุงเมื่อ:
12 ก.ค. 2567 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
16.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
684,415
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
11,227,770
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.61%)
ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2567 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
16.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
684,415
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
11,227,770
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ก.ค. 2567 16:39

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

วารสาร MBK Today
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566