MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
110,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
2,527,550
ปรับปรุงเมื่อ:
22 พ.ย. 2562 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
110,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
2,527,550
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.43%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2562 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
110,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
2,527,550
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ย. 2562 16:37

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561