MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,520,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
268,462,690
ปรับปรุงเมื่อ:
24 พ.ย. 2560 16:09
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,520,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
268,462,690
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 16:09
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,520,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
268,462,690
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พ.ย. 2560 16:09

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559