MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-1.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,859,000
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
38,367,460
ปรับปรุงเมื่อ:
19 ก.พ. 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,859,000
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
38,367,460
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-1.45%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-1.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,859,000
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
38,367,460
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.พ. 2561 16:35

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559