MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.10
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,069,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
22,530,940
ปรับปรุงเมื่อ:
22 ก.พ. 2562 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,069,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
22,530,940
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.10
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,069,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
22,530,940
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2562 16:38

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560