MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,351,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
57,379,170
ปรับปรุงเมื่อ:
20 ก.ค. 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,351,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
57,379,170
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.41%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,351,200
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
57,379,170
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2561 16:35

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560