MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.75
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (1.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,323,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
33,668,900
ปรับปรุงเมื่อ:
24 ก.ย. 2561 12:29
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,323,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
33,668,900
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (1.98%)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กันยายน 2561 12:29
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.75
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (1.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,323,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
33,668,900
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.ย. 2561 12:29

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560