MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,377,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,685,480
ปรับปรุงเมื่อ:
27 ก.ค. 2560 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,377,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,685,480
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,377,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,685,480
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2560 16:36

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559