MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,351,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
31,582,140
ปรับปรุงเมื่อ:
25 พ.ค. 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,351,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
31,582,140
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.43%)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,351,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
31,582,140
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2561 16:38

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560