MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.60
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
375,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
5,878,550
ปรับปรุงเมื่อ:
20 ก.ย. 2560 10:48
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
375,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
5,878,550
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2560 10:48
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.60
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
375,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
5,878,550
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ย. 2560 10:48

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559