MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,062,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
25,557,250
ปรับปรุงเมื่อ:
16 พ.ย. 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,062,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
25,557,250
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.65%)
ปรับปรุงเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,062,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
25,557,250
ปรับปรุงเมื่อ: 16 พ.ย. 2561 16:38

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560