MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 16:39

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.00
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
113,660
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.90 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.00 - 15.50
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.00
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
113,660
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.90 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.00 - 15.50
Chart Type