MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 16:38

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,235,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
18,812,520
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.10 - 15.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.00 - 15.50
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,235,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
18,812,520
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.10 - 15.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.00 - 15.50
Chart Type