MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 16:36

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,377,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,685,480
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.00 - 15.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 16.30
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,377,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,685,480
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.00 - 15.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 16.30
Chart Type