MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 16:09

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
19.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,520,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
268,462,690
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.60 - 20.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 23.60
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
19.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,520,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
268,462,690
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.60 - 20.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 23.60
Chart Type