MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

วิดีโอประชุมผู้ถือหุ้น

 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
25 ตุลาคม 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
19 เมษายน 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
11 พฤศจิกายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 เมษายน 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
19 พฤศจิกายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
19 พฤษภาคม 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
18 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
05 สิงหาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
29 เมษายน 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561
01 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
30 เมษายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560
27 มีนาคม 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
26 เมษายน 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
20 เมษายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
08 เมษายน 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
19 เมษายน 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
05 เมษายน 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
10 เมษายน 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
31 ตุลาคม 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
29 ตุลาคม 2553