MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

อันดับความน่าเชื่อถือ

 

การจัดลำดับความน่าเชื่อถือ โดย TRIS RATING

วันที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
09/10/2566 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
30/09/2565 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
03/09/2564 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
09/09/2563 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
21/08/2562 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
22/08/2561 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
23/08/2560 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
28/07/2559 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
05/06/2558 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
23/06/2557 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
22/05/2556 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
20/09/2555 การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด
30/03/2555 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
04/03/2554 การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด
01/02/2554 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
29/12/2552 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
09/01/2552 การจัดลำดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2552 ดาวน์โหลด