MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.25
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
570,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,389,075
ปรับปรุงเมื่อ:
12 ต.ค. 2561 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
570,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,389,075
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ตุลาคม 2561 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.25
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
570,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,389,075
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ต.ค. 2561 16:36

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560