MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.47%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,020,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
21,515,380
ปรับปรุงเมื่อ:
24 เม.ย. 2562 15:09
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,020,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
21,515,380
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.47%)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2562 15:09
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.47%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,020,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
21,515,380
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เม.ย. 2562 15:09

รายงานประจำปี 2561

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561