MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
423,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
6,278,170
ปรับปรุงเมื่อ:
21 ก.พ. 2560 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
423,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
6,278,170
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.67%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2560 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
14.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
423,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
6,278,170
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.พ. 2560 16:37

รายงานประจำปี 2558

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน