MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,340,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
28,511,330
ปรับปรุงเมื่อ:
17 ธ.ค. 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,340,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
28,511,330
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.93%)
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ธันวาคม 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,340,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
28,511,330
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ธ.ค. 2561 16:37

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560