MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.50
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.60 (-2.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,187,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
72,215,590
ปรับปรุงเมื่อ:
21 มิ.ย. 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,187,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
72,215,590
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.60 (-2.60%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.50
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.60 (-2.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,187,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
72,215,590
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิ.ย. 2561 16:38

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560