MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,839,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
42,248,470
ปรับปรุงเมื่อ:
19 เม.ย. 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,839,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
42,248,470
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.86%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,839,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
42,248,470
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2561 16:39

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560