MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,235,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
18,812,520
ปรับปรุงเมื่อ:
28 มี.ค. 2560 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,235,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
18,812,520
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,235,100
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
18,812,520
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มี.ค. 2560 16:38

รายงานประจำปี 2558

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม