MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,277,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
31,713,990
ปรับปรุงเมื่อ:
20 ส.ค. 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,277,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
31,713,990
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 สิงหาคม 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,277,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
31,713,990
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ส.ค. 2561 16:38

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560